top of page

הצעצועים שנשארים

יום הצעצועים ברי הקיימא העולמי (World Sustainable Toy Day ) אשר מצוין לראשונה השנה, הוא יום אשר יצוין מידי שנה ביום שישי השלישי של חודש נובמבר.

התאריך אשר נבחר ליום אינו אקראי, שכן הוא מתוזמן להגביר את המודעות שבוע לפני הבלאק פריידי, מועד המאופיין בהנחות ענקיות ובצריכה מאסיבית של מוצרים ובכללם גם צעצועים- תעשייה המייצרת כמליון טון של פסולת פלסטיק בכל שנה.

מלבד הגברת המודעות לנושא, מטרת היום היא לקדם מותגים, תעשיות וצעצועים ברי קיימא אשר מתוך תפיסה כי השמירה על כדור הארץ אינה צריכה לפגוע באיכות הצעצועים והחוויות אשר הם מספקים לילדים ולמשפחות.


יום הצעצועים ברי הקיימא העולמי 2022
יום הצעצועים ברי הקיימא העולמי הוא חלק ממגמה גוברת המאפיינת את תעשיית הצעצועים המבוססת על המתח בין היותם של צעצועים מיועדים להיטיב עם דור העתיד לבין האופן בו בנויה התעשיה כיום, ההופך אותה לאחת המזהמות והמסוכנות לעתידם של ילדים וילדות.

הפרדוקס המאפיין את התעשייה כיום בולט למשל מן העובדה כי בעוד שעל פי מחקרים, 75% מהילדים והילדות מדווחים על מודעות וחששות מפני משבר האקלים, מחקרי שימוש מראים כי ילדות וילדים מאבדים את העניין בכ 25% אחוז מהצעצועים החדשים שלהם כעבור שבוע בלבד...


ליוזמה החדשה כבר שותפים גופים ועמותות רבים מרחבי העולם, כמו גם מספר חברות צעצועים המוכרות כבעלות מודעות סביבתית גבוהה.

הנושא של יום הצעצועים ברי הקיימא לשנת 2022 הוא "צעצועים שנשארים" (Toys that last) והוא נוגע בליבה המרכזית של סוגיית הקיימות בצעצועים- משך חיי הצעצוע.

הרבה לפני הצורך ליצור צעצועים ממוחזרים, מתמחזרים או "טבעיים", בולט אחד המאפיינים הבעייתיים של תעשיה זו והוא משך החיים הממוצע הקצר של צעצוע בידי הילדות והילדים המשחקים איתו, הגורם לצריכה מואצת ולתנועה רבה של חומרים איכותיים אל פחי הזבל והמטמנות.


מטרת הנושא אשר נבחר השנה היא להגביר את המודעות לצעצועים טובים במובן שהם משמשים לזמן ארוך, עוברים בין אחים, חברים ומשמשים אפילו בין דורות.


יום הצעצועים ברי הקיימא העולמי הוא יוזמה של sustainedfun.com
Comentários


bottom of page